Registračný formulár
Objednávateľ
Fakturačná adresa
Doručovacia adresa (vypĺňa sa len v prípade, ak je odlišná od fakturačnej)
1. Účastník konferencie
Ďalšie údaje
Účastnícky poplatok: za 1 podujatie/sériu podujatí
Po kliku budete presmerovaný na sumár objednávky Spoločnosť News and Media Holding a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.
Viac informácií nájdete na www.newsandmedia.sk/gdpr

6. realitná konferencia NARKS & TREND 2019


ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Konferencia a galavečer:                            208 € (bez DPH)

Konferencia a galavečer (člen NARKS):     158 € (bez DPH)

Základný účastnícky poplatok:                    119 € (bez DPH)

Predplatiteľ týždenníka TREND:                   99 € (bez DPH)

Člen NARKS:                                                89 € (bez DPH)

Galavečer:                                                    89 € (bez DPH)

Galavečer - člen NARKS:                             69 € (bez DPH)

 

V poplatku sú zahrnuté materiály, občerstvenie. Poskytnuté zľavy na účastnícky poplatok sa počítajú zo základného účastníckeho poplatku. Zľavy nie je možné navzájom kombinovať.

 

Ak sa Vám formulár nezobrazuje korektne, stiahnite si, prosím, PRIHLÁŠKU.

 

Účasť na základe novinárskej akreditácie je podmienená schválením zo strany organizátora konferencie.

V poplatku sú zahrnuté materiály, obed, občerstvenie. Uzávierka prihlášok na konferenciu je 3. decembra 2019.
Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konferencie. Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry.

 

Storno podmienky:
29.11. – 2. decembra 2019 ..................... 80 % účastníckeho poplatku
3. – 6. decembra 2019 .......................... 100 % účastníckeho poplatku

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník. Daňový doklad bude vystavený i v prípade neúčasti, pokiaľ nepožiadate o zrušenie záväznej prihlášky písomnou formou v súlade so storno podmienkami.

 

Kontaktná osoba: Zuzana Šuhajová, tel.: 02/ 321 312 22, e-mail: zuzana.suhajova@newsandmedia.sk