Registračný formulár
Objednávateľ
Fakturačná adresa
Doručovacia adresa (vypĺňa sa len v prípade, ak je odlišná od fakturačnej)
1. Účastník konferencie
Ďalšie údaje
Účastnícky poplatok: za 1 podujatie/sériu podujatí
Po kliku budete presmerovaný na sumár objednávky Spoločnosť News and Media Holding a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.
Viac informácií nájdete na www.newsandmedia.sk/gdpr

TOP manažment 2020


ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Základný účastnícky poplatok (bez galavečera):                           229 € (bez DPH)

Predplatiteľ TRENDU u vydavateľa (bez galavečera):                  206 € (bez DPH)

Konferencia a galavečer TREND TOP:                                         350 € (bez DPH)

Early birds (bez galavečera):                                                        199 € (bez DPH)

 

V poplatku sú zahrnuté materiály a občerstvenie. Poskytnuté zľavy na účastnícky poplatok sa počítajú zo základného účastníckeho poplatku. Zľavy nie je možné navzájom kombinovať.

Ak sa Vám formulár nezobrazuje korektne, stiahnite si, prosím, PRIHLÁŠKU.

 

Účasť na základe novinárskej akreditácie je podmienená schválením zo strany organizátora konferencie.
Uzávierka prihlášok na konferenciu je 29. október 2020.
Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konferencie. Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry.

 

Storno podmienky:
23. - 27. október 2020 .................................... 80 % účastníckeho poplatku
28. október - 2. november 2020 ................... 100 % účastníckeho poplatku

 

Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník. Daňový doklad bude vystavený i v prípade neúčasti, pokiaľ nepožiadate o zrušenie záväznej prihlášky písomnou formou v súlade so storno podmienkami

 

Kontaktná osoba pre registráciu a fakturáciu: Lucia Cisárová, tel.: 02/32153413 , e-mail: lucia.cisarova@newsandmedia.sk

Kontaktná osoba pre konferenciu: Viera Kubalíková, mobil.: +421902939126, e-mail: viera.kubalikova@newsandmedia.sk